De docent
Henry Kelder begint in seizoen 2020-2021 aan zijn 26e seizoen als conservatorium docent. Sinds 2010 doceert Henry Kelder als hoofdvakdocent piano aan het HKU Utrechts Conservatorium, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hier is hij tevens één van de kerndocenten. Daarvoor was hij pianodocent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen (klassieke muziek, lichte muziek, docent muziek) en correpetitor aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (m.n. saxofoon, hobo, fagot, zang, cello, viool) en ArtEZ Conservatorium te Zwolle (fluit en hoorn). Als gastdocent gaf hij les in China (Beijing, Guangzhou, HongKong, Foshan, Suzhou en Macau), Verenigde Staten (New England Conservatory in Boston, University of Colorado in Boulder, University of South Florida in Tampa, University of Arizona in Tucson, University of Northern Colorado in Greeley) en in Europa (Italië, Spanje, Estland en Polen).

Henry Kelder´s klas
Henry Kelder´s klas bestaat uit zo’n 12-15 studenten. Een goed uitgebalanceerd gezelschap qua aantal Nederlandse en buitenlandse studenten, jongens en meisjes, verspreid over Master, Bachelor en Vooropleiding. Studenten uit de hele wereld hebben hun weg gevonden naar Henry Kelder, zoals pianisten uit Indonesië, Mexico, China, USA, Servië, Italië, Griekenland, Spanje, Zuid-Korea en Verenigd Koninkrijk. De klas vormt een hechte groep waar de studenten op elkaar kunnen terugvallen. Ook worden er ervaringen en tips uitgewisseld. Deze groep vormt de ruggengraat voor de pianostudie en is noodzakelijk om de studie met veel plezier en vertrouwen te kunnen volgen. Er wordt hard gewerkt, maar er is altijd plaats voor sociale bezigheden.

Methode
Henry Kelder streeft er naar om op maat les te geven en de student uit te dagen zijn of haar persoonlijkheid te leren ontdekken, muzikale keuzes te maken, zonder de authenticiteit te verliezen. Hij legt veel vragen neer bij de studenten zodat ze zelf tot bepaalde inzichten komen. Tijdens de pianostudie is de piano en het studeren eraan een middel om tot reflectie te komen. Er wordt veel gevraagd van de inzet en verantwoordelijk van de student. Om zodoende via het ambachtelijke de diepte in te gaan, maar ook de breedte. Die diepte bestaat uit een perfecte techniek ontwikkelen om vanuit de basis ontspannen, gemakkelijk en vrij te kunnen spelen. Een rijke klank vormen, de architectuur van een compositie doorgronden, stijlbewust spelen, trouw aan de partituur blijven en performen horen bij de leerdoelen. In de les wordt veel aandacht besteed aan gehoorvorming, zelfreflectie, de manier waarop je studeert, basis, doorgronden van de partituur.
Naast deze basisvorming en diepgang is er veel ruimte voor de breedte. Henry Kelder’s ervaring in en met lesgeven, componeren, dirigeren, begeleiden, improviseren, kamermuziek, prima vista lezen, repeteren, orkestspel, hedendaagse muziek, lichte muziek en ondernemen blijken van onschatbare waarde, welke hij de studenten kan meegeven. De studenten wordt geleerd om zichzelf muzikaal te prikkelen, om hun eigenheid te behouden en om out of the box te denken.
Henry Kelder’s school is een combinatie van alle grote pianoscholen. In zijn studie en lespraktijk combineert hij de traditionele Russische en Poolse pianoscholen, maar ook de hedendaagse Amerikaanse en Nederlandse. Met als doel de student tot een complete pianist te maken. Het ‘zingen’, het met kern spelen, is daarbij een belangrijke factor.
Bovenstaande wordt behandeld aan de hand van repertoire uit verschillende stijlperiodes. Barok, Classicisme, Romantiek, Vroeg-Modern, Laat-Modern/Hedendaags en etudes en oefeningen.

Groepslessen
Naast individuele lessen worden er groepslessen gegeven in de voertaal Engels. In deze groepslessen is veel aandacht voor repertoire voorspelen voor elkaar, positief en opbouwend commentaar leren geven aan elkaar, techniek, studeertips, improvisatie, hedendaagse muziek, luistersessies, discussies, vraagstukken, ondernemen, planning, oefeningen, spierbeheersing, lichte muziek, methodes behandelen, elkaar lesgeven, prima vista lezen, begeleiden etc. etc.

Overige activiteiten

  • Voorspeelavonden: elk seizoen organiseert de pianoklas van Henry Kelder vijf voorspeelavonden die plaatsvinden in de fantastische concertzaal van het conservatorium, de Fentener van Vlissingenzaal.
  • Projectweken: elk jaar worden er voor de pianostudenten twee projectweken georganiseerd.
  • Compositie: met de compositieafdeling heeft de pianosectie een nauwe samenwerking. Dit resulteert in nieuwe werken instuderen van studenten compositie en hun wereldpremières uitvoeren.
  • Masterclasses: elk jaar komen er meerdere gastdocenten uit het buitenland masterclasses geven. Deze kunnen bijgewoond worden of studenten worden uitgenodigd om deel te nemen en dus actief les te hebben.
  • Samenspelen: tijdens de studie is er veel aandacht voor samen musiceren in kamermuziek, liedklassen, duospel, twee piano´s, quatremain, electronica en ensemble- en orkestspel.
  • Buitenschoolse concerten: jaarlijks worden concerten georganiseerd voor studenten buiten school. Met name Utrechts cultureel centrum Tivoli Vredenburg is daarvan een belangrijk podium. Maar ook kerken en kleinere podia in de regio worden aangedaan.
  • Externe stage producties: ook is er kans om buitenschoolse activiteiten vorm te geven bij MatchingArts, Henry Kelder´s bedrijf. Zodoende kan de student leren wat er allemaal komt kijken bij een productie.
  • Hospiteren: ook kunnen studenten regelmatig bij werkzaamheden van Henry Kelder hospiteren om te leren hoe de praktijk werkt.
  • Reizen: tijdens de studie krijgen enkele studenten de mogelijkheid om met Henry Kelder mee te reizen. De afgelopen jaren is regelmatig de Verenigde Staten aangedaan. Tijdens een intensieve week worden concerten gegeven, lessen genomen van verschillende docenten in piano en kamermuziek en boeiende contacten opgedaan die vaak resulteren in langdurige overzeese vriendschappen.

HKU
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht behoort tot de grootste kunsthogescholen van Europa met ca. 4000 studenten en bestaat uit 10 locaties (schools) verspreid door de stad Utrecht. De school (faculteit) Muziek (HKU Utrechts Conservatorium) bevindt zich met twee gebouwen in het prachtige centrum van de historische stad met zicht op de Domtoren.
Voor meer informatie over het conservatorium en studeren in de leuke studentenstad Utrecht:
https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/utrechts-conservatorium